t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích UK based lead generation campaigns and survey campaigns available. ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
làm việc từ xa okay
lương thưởng: 100000
thực tập

We at Labarum Research have been looking for associates who can carry out the operations for the current operational project that is UK lead
Generation campaign without any kind of Upfront. Its not a sales process where you need to convince the customer a lot . It is just a lead generation campaign where you need to make the customer answer a simple yes or Know .Training will be provided by the profession(Onsite training or Online training will be given by our professionals.
For more information contact thru mobile
Labarum Research

Mobile: +91- hiện t.tin l.hệ
  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6702601810

đã đăng:

hay nhất [?]