t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Need Android and iOS developer ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: bán tgian
làm việc từ xa okay
lương thưởng: Fixed price job

Need to make an application (backend is ready) for both android and iOS. It will be 3 weeks of development at most. API documentation will be provided.

Fixed price job.

Kindly send your resume and the apps posted on App store/play store
  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6666103988

đã đăng:

hay nhất [?]